Base Knowledge Hub

Base Knowledge Hub giúp bạn và đồng đội tối ưu hiệu quả sử dụng phần mềm Base

và trau dồi những kỹ năng nền tảng trong công việc.

Thành thạo phần mềm Base với những nội dung học tập ngắn.

Khám phá các kiến thức và kỹ năng nền tảng dành cho business.

*{ margin: 0; padding: 0; } body{ background: #222; height: 100vh; display: flex; justify-content: center; align-items: center; } .text{ font-size: 2em; font-family: Roboto; font-weight: bold; background: linear-gradient(180deg,#034fa1, #8976FD); -webkit-text-fill-color: transparent; -webkit-background-clip: text; }

Làm quen với phần mềm Base

Bạn đã biết phần mềm Base có thể giúp ích gì cho công việc hàng ngày của mình chưa? 

Nếu là lính mới, mời bạn xem các video ngắn demo tính năng cơ bản của từng bộ phần mềm.
Base WORK+
Quản trị vận hành
Base HRM+
Quản trị nhân sự
Base INFO+
Quản trị thông tin
Base FIN+
Quản trị tài chính

Khóa học phần mềm Base

Thành thạo Base Platform với những nội dung học tập ngắn.
Bạn có thể học tập 
nhanh chóng vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu, theo nhu cầu của mình.


Tham khảo những tình huống áp dụng phần mềm Base theo lĩnh vực và phòng ban.
Tham khảo những tình huống áp dụng phần mềm Base theo lĩnh vực và phòng ban.
Tham khảo những tình huống áp dụng phần mềm Base theo lĩnh vực và phòng ban.

Khóa học kỹ năng

Khám phá những khóa học chuyên sâu về các kiến thức và kỹ năng nền tảng dành cho business.

Cung cấp lộ trình chi tiết và cách thức quản lý một dự án triển khai giải pháp SaaS - Base Platform cho tổ chức của bạn.

Làm thế nào để biết được tổ chức/phòng ban của bạn đang vận hành tốt hay không? Bạn cần những kiến thức và kỹ năng gì để vận hành tốt tổ chức/phòng ban của mình? Câu trả lời nằm trong chuỗi khóa học này.

Đăng ký nhận thông tin !

Thông tin về các khóa học mới và tài liệu miễn phí sẽ được gửi tới email của bạn.
Thank you!


Học hiệu quả
Làm hiệu suất

Base Academy giúp bạn và đồng đội nâng cấp kỹ năng để hoàn thành công việc dễ dàng và hiệu quả.


*{ margin: 0; padding: 0; } body{ background: #222; height: 100vh; display: flex; justify-content: center; align-items: center; } .text{ font-size: 2em; font-family: Roboto; font-weight: bold; background: linear-gradient(180deg,#034fa1, #8976FD); -webkit-text-fill-color: transparent; -webkit-background-clip: text; }


Học hiệu quả
Làm hiệu suất

Base Academy giúp bạn và đồng đội nâng cấp kỹ năng để hoàn thành công việc dễ dàng và hiệu quả.


*{ margin: 0; padding: 0; } body{ background: #222; height: 100vh; display: flex; justify-content: center; align-items: center; } .text{ font-size: 2em; font-family: Roboto; font-weight: bold; background: linear-gradient(180deg,#034fa1, #8976FD); -webkit-text-fill-color: transparent; -webkit-background-clip: text; }

Làm quen

Dành cho người mới sử dụng phần mềm, giúp bạn hiểu rõ giá trị sản phẩm mang lại thông qua một số cách sử dụng (use case) tiêu biểu.  

Sắp ra mắt

Tình huống
áp dụng

Tham khảo những cách áp dụng phần mềm (use case) theo lĩnh vực hoặc phòng ban mà bạn đang làm việc.
 
Sắp ra mắt

Kỹ năng

Trau dồi những kỹ năng làm việc dành cho nhân viên công sở trong thời đại số. 

Sắp ra mắt

Làm quen

Dành cho người mới sử dụng phần mềm, giúp bạn hiểu rõ giá trị sản phẩm mang lại thông qua một số cách áp dụng (use case) tiêu biểu.  

Sắp ra mắt

Tình huống sử dụng

Tham khảo những cách sử dụng phần mềm (use case) theo lĩnh vực hoặc phòng ban mà bạn đang làm việc.
 
Sắp ra mắt

Kỹ năng

Trau dồi những kỹ năng làm việc dành cho nhân viên công sở trong thời đại số. 

Sắp ra mắt

Học tập qua 2 hình thức

Tự học

Giảng viên hướng dẫn

Biến học tập thành thói quen

Quản lý công việc hằng ngày

Quản lý công việc của một nhân viên văn phòng hằng ngày hiệu quả hơn với Base WeWork.

Tự học • Kỹ năng • 20 phút

Xếp ca và quản lý công chuỗi cửa hàng

Quản lý chấm công và ca làm việc của nhân viên nhanh chóng, linh hoạt, hiệu quả với Base Schedule.

Tự học • Tình huống sử dụng • 20 phút

Định hướng triển khai Base Platform

Xác định mục tiêu chuyển đổi số và các bước thực hiện dành cho đội ngũ triển khai Base Platform.

Giảng viên hướng dẫn • Làm quen • 03 buổi

Làm quen với Base Work+

Ứng dụng những tính năng cơ bản của Base Work+ để phục vụ công việc.

Giảng viên hướng dẫn • Làm quen • 01 buổi