Base knowledge hub

Quản lý công việc hằng ngày

Quản lý công việc hàng ngày của một nhân viên văn phòng hiệu quả hơn với Base Wework.
  • Nội dung: 10 bài học
  • Thời lượng: 20 phút
Giới thiệu khóa học

Quên việc, trễ deadline, không nắm được tiến độ công việc,... là những rắc rối thường gặp của một nhân viên văn phòng mà có lẽ bạn đã và đang trải qua.

Để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những chiến lược và kỹ thuật quản lý công việc (Task Management), sử dụng công cụ hỗ trợ là Base Wework. 

Công cụ hỗ trợ

Base Wework

Empty space, drag to resize
Mục tiêu khóa học
Sau khóa học này, bạn có thể sử dụng Base Wework để:
   1.
Lập được kế hoạch làm việc hiệu quả
   2.Theo dõi được tiến độ công việc
   3.
Báo cáo được kết quả công việc