Nội Quy Của Base Academy Plus

1. Điều kiện tham gia khoá học và sử dụng bộ tài liệu:

● Học viên phải hoàn tất thủ tục đăng ký với Bộ phận tư vấn khóa học.
● Học viên hoàn thành 100% học phí trước khi được cấp quyền truy cập vào hệ thống.
● Đối với khoá học trực tuyến, học viên phải tham gia từ đầu khóa.
● Trong mọi trường hợp, học phí của khoá học và bộ tài liệu sẽ không được hoàn trả.

2. Quy định khen thưởng và cấp chứng nhận của khoá học:

● Học viên phải tham gia trên 50% số buổi học.
● Học viên hoàn thành đầy đủ bài tập được Giảng viên giao.
● Học viên đạt được tối thiểu 65/100 điểm ở bài thi cuối khóa.

3. Quy định bảo lưu học phí của khóa học:

Học viên được bảo lưu học phí khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

● Học viên được bảo lưu khi khóa học chưa diễn ra quá 30% số buổi học.
● Học viên chỉ được bảo lưu những buổi học chưa diễn ra của khóa học.
● Học viên thông báo việc bảo lưu trước ít nhất 2 ngày làm việc cho trung tâm. Học phí được bảo lưu sẽ tính từ ngày Học viên hoàn thành thủ tục bảo lưu với Base Academy Plus.
● Học phí còn lại chỉ được bảo lưu trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày hoàn tất thủ tục bảo lưu.
● Base Academy Plus chỉ bảo lưu học phí, KHÔNG bảo lưu chương trình ƯU ĐÃI.
● Học phí bảo lưu sẽ KHÔNG được hoàn lại với bất kỳ lý do gì.
● Học viên chỉ được bảo lưu một (01) lần duy nhất cho khóa học đã đăng ký.
● Để đảm bảo chất lượng học tập, Học viên khi quay lại nên tham gia khóa học từ đầu khóa và đóng học phí bổ sung nếu có.

4. Quy định học lại của khoá học:

● Học viên sẽ được học lại khóa học trong các trường hợp sau:
  1. Kết quả bài kiểm tra cuối khóa của học viên trong khoảng từ 50 - 64 điểm.
  2. Học viên đã tham gia khóa học trước đầy đủ và luôn có tinh thần tích cực xây dựng bài học tuy nhiên vẫn không đạt đủ các điều kiện đầu ra và Học viên có mong muốn học lại.
● Học viên đủ điều kiện học lại phải có sự xác nhận từ phía Trợ giảng.
● Các trường hợp học lại lần 1 sẽ hoàn toàn miễn phí nếu khóa học tương tự còn hoạt động.

5. Quy định Chuyển đổi học phí sang cho Học viên khác của khoá học:

● Các trường hợp được chuyển đổi học phí sang cho Học viên khác:
  1. Học viên chưa tham gia buổi học nào của khóa học.
  2. Học viên đăng kí không thể tham gia khóa học và không muốn bảo lưu cần đưa ra lý do chính đáng (Học viên đi công tác hoặc bị bệnh / tai nạn / sự cố).
● Học viên chỉ được chuyển học phí sang cho Học viên khác khi có sự đồng thuận của Bộ phận Đào tạo Base Academy Plus Academy.

6. Quy định Chuyển lớp của khoá học:

● Học viên chỉ được chuyển lớp khi số buổi học đã diễn ra không quá 30% tổng số buổi học quy định của khóa đó.
● Học viên chỉ được chuyển những buổi học còn lại chưa diễn ra của lớp học.
● Học viên không được chuyển lớp quá hai (02) lần trong một (01) khóa học.
● Trường hợp Học viên chuyển từ lớp có ưu đãi thấp hơn sang lớp có ưu đãi cao thì học phí chênh lệch sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.
● Trường hợp Học viên chuyển từ lớp có chương trình ƯU ĐÃI sang lớp KHÔNG ƯU ĐÃI thì Học viên sẽ PHẢI bắt buộc đóng bổ sung học phí chênh lệch.

7. Thái độ học tập của Học viên khoá học:

● Học viên tham gia lớp đúng giờ quy định.
● Hạn chế sử dụng điện thoại/máy tính bảng làm việc riêng trong giờ học.
● Học viên hoàn thành bài tập về nhà do giảng viên đứng lớp giao trước khi đến lớp.
● Học viên chủ động tương tác xây dựng bài học cùng Giảng viên.
● Nghiêm cấm hành vi thiếu tôn trọng, gây tổn thương đối với giảng viên, nhân viên Base Academy Plus và các Học viên khác. Học viên sẽ không được tiếp tục tham gia lớp học và KHÔNG được hoàn lại phí nếu vi phạm điều này.

8. Tham dự khoá học:

● Học viên xin nghỉ phép chỉ cần nhắn trước buổi học một (01) giờ với Trợ giảng của lớp.
● Base Academy Plus chỉ xếp lịch học bù hoặc gửi video ghi âm cho Học viên nghỉ có phép (Video ghi âm sẽ chỉ có hiệu lực trong thời gian học viên tham gia khóa học).
● Học viên nghỉ học không phép sẽ KHÔNG được xếp lịch học bù.

9. Bài kiểm tra và bài thi cuối khoá:

● Học viên hoàn thành bài thi cuối khóa (đã được thông báo trong ngày đầu tiên của khóa học) để đánh giá chất lượng học tập của Học viên.
● Học viên không thể tham dự ngày thi cuối khóa, Học viên phải thông báo trước ít nhất ba (03) giờ trước giờ thi diễn ra với Trợ giảng để sắp xếp ngày thi lại thích hợp nhất và phải có lý do chính đáng (tham dự các buổi thi chứng nhận, tham gia lớp học khác tại Base Academy Plus, Học viên đi công tác hoặc bị bệnh/tai nạn/sự cố trong ngày thi).
● Học viên vắng thi mà không báo trước với Trợ giảng hoặc vắng thi ngoài những lý do nêu trên và Học viên muốn thi bù thì Học viên phải đóng lệ phí thi bổ sung (100.000 VNĐ/kỳ thi).
● Học viên phải trung thực trong các kỳ thi. Nếu phát hiện gian lận, kết quả bài làm của Học viên sẽ bị hủy và Học viên phải làm lại bài thi khác.
9.1. Học phí:
- Học phí đã được Base Academy Plus niêm yết công khai theo từng khoá học và bộ tài liệu cùng quy định ưu đãi theo từng thời điểm. Học viên xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ các Nội quy của Base Academy Plus 2023 này và quy định riêng của Base Academy Plus trước khi đóng học phí để tham gia khóa học.
9.2. Hoàn lại học phí:
Áp dụng đối với Học viên tham gia chương trình ƯU ĐÃI và KHÔNG tham gia chương trình ƯU ĐÃI.
● Base Academy Plus sẽ chỉ hoàn lại học phí dưới hình thức quy đổi thành các voucher cho các khóa học hoặc bộ tài liệu thuộc Base Academy Plus.
● Base Academy Plus không hoàn học phí dưới bất kỳ hình thức nào khác.
● Học phí sẽ KHÔNG được hoàn lại trừ khi lỗi xuất phát từ Base Academy Plus bao gồm:
  1. Base Academy Plus đã trì hoãn lớp học quá ba (03) tháng.
  2. Base Academy Plus hủy các lớp học do không đủ số lượng học viên hoặc phát sinh các vấn đề khác.

● Trong trường hợp Lỗi của Base Academy Plus, 100% học phí đã đóng sẽ được hoàn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn của việc trì hoãn lớp học hoặc ngày dự kiến mở lớp tùy thuộc thời điểm nào đến sau. Base Academy Plus chỉ hoàn lại 100% học phí đã đóng sau khi trừ đi các chi phí cần thiết.

9.3. Đóng học phí chênh lệch khi Học viên chuyển sang khoá học khác hoặc bộ tài liệu khác:
9.3.1. Trong trường hợp Học viên chuyển từ lớp có học phí cao hơn sang lớp có học phí thấp hơn, học phí còn dư sẽ được bảo lưu cho khóa học tiếp theo và không hoàn trả dưới bất kỳ hình thức nào.
9.3.2. Trường hợp Học viên chuyển từ lớp có học phí thấp hơn sang lớp có học phí cao hơn, Học viên vui lòng đóng thêm khoản chênh lệch giữa hai lớp học.