Base knowledge hub

Xếp ca và quản lý công nhân sự
chuỗi cửa hàng

Quản lý chấm công và ca làm việc của nhân viên nhanh chóng, linh hoạt, hiệu quả.
  • Nội dung: 10 bài học
  • Thời lượng: 20 phút
Giới thiệu khóa học

Nhân viên Chuỗi cửa hàng liên tục đi muộn, về sớm, quên chấm công, đổi ca và nghỉ phép khiến Quản lý khó kiểm soát.


Quản lý công, ca không linh hoạt, chặt chẽ và kịp thời sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vận hành cửa hàng.


Khóa học cung cấp Quản lý một giải pháp tập trung và toàn diện cho vấn đề này, với công cụ Base Schedule.

Công cụ hỗ trợ

Base Schedule

Empty space, drag to resize
Mục tiêu khóa học
Sau khóa học này, bạn có thể sử dụng Base Schedule để:
   1. Phân ca linh hoạt và nhắc nhở lịch làm việc hàng loạt
   2. Quản lý chấm công chặt chẽ
   3. Xử lý kịp thời yêu cầu đổi ca, chuyển ca, nghỉ phép
   4. Tính công tự động và chính xác mỗi cuối tháng