Base knowledge hub

Làm quen với Base Work+

Ứng dụng những tính năng cơ bản của Base Work+ để phục vụ công việc.
  • Giảng viên hướng dẫn
  • 01 buổi học
Giới thiệu khóa học

Nếu bạn đã đọc tài liệu, xem video hướng dẫn sử dụng Base mà vẫn chưa thao tác được, lớp học sẽ giúp bạn xử lý những khó khăn này để dễ dàng sử dụng Base trong công việc hàng ngày.

Empty space, drag to resize
Mục tiêu khóa học
Sau khóa học này, bạn sẽ nắm được tính năng và thực hành những thao tác cơ bản với 03 apps trong bộ giải pháp BASE WORK+, bao gồm:
1. Wework
2. Request
3. Workflow
Đăng ký nhận thông tin khóa học
Chúng tôi sẽ gửi email thông báo đến bạn khi khóa học sẵn sàng.
Thank you!