Base knowledge hub

Định hướng triển khai 
Base Platform

Xác định mục tiêu chuyển đổi số và các bước thực hiện dành cho đội ngũ triển khai Base Platform.
  • Giảng viên hướng dẫn
  • 3 buổi học
Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp kỹ năng quản lý dự án triển khai phần mềm Base dành cho cấp quản lý đến từ các công ty khách hàng của Base.

Empty space, drag to resize
Mục tiêu khóa học
Sau khóa học này, bạn có thể:
1. Hiểu được trách nhiệm và công việc của đội triển khai
2. Biết cách xác định mục tiêu triển khai
3. Biết được các bước triển khai phần mềm Base hiệu quả
Đăng ký nhận thông tin khóa học
Chúng tôi sẽ gửi email thông báo đến bạn khi khóa học sẵn sàng.
 
Thank you!