TRANG CHỦ

VỀ CHÚNG TÔI

NGHIỆP VỤ

NGHIỆP VỤ NGÀNH

Quy trình thanh toán

Empty space, drag to resize
Nghiệp vụ thanh toán thường xuyên diễn ra trong doanh nghiệp, cách xử lý hiện tại là nhân viên có nhu cầu sẽ gửi thông tin (qua tin nhắn, email, phiếu giấy,...) đến bộ phận kế toán để tiếp nhận và xử lý

Vấn đề

  • Thất lạc hồ sơ dẫn đến trễ hạn thanh toán.
  • Các bộ phận không theo dõi được tiến độ thực hiện.

Giải pháp

Áp dụng quy trình thanh toán lên phần mềm Base giúp doanh nghiệp

1. Tạo & phê duyệt đề nghị thanh toán nhanh chóng

Doanh nghiệp có thể theo dõi trực quan từng đơn đề nghị toán của nhân viên đã được duyệt hay chưa và lưu trữ tập trung toàn bộ nội dung đề nghị hoặc nội dung đã trao đổi với các bước sau:

Bước 1:  Khi có nhu cầu, người dùng tạo đề nghị thanh toán trên phần mềm theo mẫu đã thiết lập (nội dung, người duyệt và thời gian duyệt)
Lưu ý: Nội dung cần điền trong đề nghị có thể được tuỳ chỉnh theo từng doanh nghiệp.
Bước 2:  Đề nghị thanh toán nhanh chóng được gửi đến các cấp quản lý của doanh nghiệp để xem xét & phê duyệt.
Lưu ý: Trong quá trình phê duyệt có thể trao đổi thêm ở phần bình luận để làm rõ thông tin