Làm quen với Base Work+

Lớp học sẽ giúp bạn nắm được tính năng và thực hành những thao tác cơ bản với 03 apps trong bộ giải pháp BASE WORK+. 
  • Base Wework
  • Base Workflow
  • Base Request
Nếu bạn đã đọc tài liệu, xem video hướng dẫn sử dụng Base mà vẫn chưa thao tác được, lớp học sẽ giúp bạn xử lý những khó khăn này để dễ dàng sử dụng Base trong công việc hàng ngày.

Đăng ký tham gia lớp học

Lớp học chú trọng phần thực hành để bạn có thể LÀM ĐƯỢC. Vì vậy khi tham gia lớp, bạn sẽ được cấp tài khoản dùng thử của Base để thao tác theo hướng dẫn.

Bạn cần lưu ý tham gia lớp học bằng laptop, và đăng ký học theo cá nhân (không nên đăng ký theo nhóm) để được cấp tài khoản.

Phương pháp đào tạo

1

Hiểu được sản phẩm giúp gì cho bạn

Mỗi ứng dụng được thiết kế dựa trên một phương pháp nhất định. Để đảm bảo người dùng có thể tối đa hóa được các tính năng, giảng viên sẽ trình bày ngắn gọn về phương pháp xây dựng ứng dụng.
2

Thực hành

Thực hành những thao tác với các tính năng chính trong từng ứng dụng. Giảng viên sẽ đặt ra các tình huống sử dụng thực tế (use-case) để học viên thao tác được trực tiếp trên ứng dụng đang học.
3

Biết cách vận hành

Biết về các đầu mối liên hệ trong nội bộ của doanh nghiệp hoặc đội ngũ của Base. Việc này sẽ giúp người dùng khi gặp vấn đề trong lúc thực hiện công việc, biết được nên liên lạc với ai để được hỗ trợ nhanh nhất.