Định hướng triển khai Base Platform

Cảm ơn bạn đã lựa chọn Base Platform trong hành trình số hóa doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, lựa chọn được phần mềm phù hợp mới chỉ là bước khởi đầu. Để Base thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, quá trình thiết lập và triển khai Base tới toàn thể nhân sự là vô cùng quan trọng.
Khóa học này ra đời để giúp bạn thiết lập và triển khai Base Platform nhanh chóng và hiệu quả nhất.

03

Buổi học trực tuyến

Không biết bắt đầu từ đâu để triển khai Base Platform?

Lớp học cung cấp lộ trình với từng bước rõ ràng để giúp bạn nắm được phương pháp triển khai hệ thống Base Platform hiệu quả và nhanh chóng.
 • Hiểu rõ về phương pháp triển khai
 • Cung cấp tài liệu, biểu mẫu phục vụ cho việc triển khai
 • Giúp xác định rõ vai trò của đội triển khai
 • Lập được kế hoạch triển khai xuyên suốt

Lịch khai giảng

09+

Nội dung
 • Buổi 1

  9:00 - 12:00 sáng, THỨ 3 18/04/2023
  • Hiểu rõ đặc điểm của Base Platform
  • Chân dung của một Project Manager
  • Các thành viên cần có của Đội Triển Khai

  Buổi 2

  9:00 - 12:00 SÁNG, THỨ 5 20/04/2023
  • Phương pháp triển khai SCRUM
  • Chuẩn bị dữ liệu triển khai
  • Lập kế hoạch triển khai

  Buổi 3

  9:00 - 12:00 SÁNG, THỨ 3 25/04/2023
  • Phương pháp đào tạo người dùng cuối
  • Vận hành & duy trì hệ thống
  • Các giai đoạn tiếp theo khi triển khai Base Platform

Đăng kí nhận thông tin!

Thông tin về các khóa học và tài liệu miễn phí sẽ được gửi đến email bên dưới.
Thank you!