học ngay hôm nay!
  • Đối tượng: Admin HR/ HR manager
  • Trình độ: Cơ bản
  • Thời gian học: 2.5 giờ
  • Video: 1
  • Bài kiểm tra: 5
Tổng quan khóa học
Khóa học hướng dẫn các thao tác nghiệp vụ nhân sự, giúp bộ phận Nhân sự quản lý & lưu trữ Hồ sơ nhân sự dễ dàng.
Empty space, drag to resize
chứng nhận sau khóa học
Khoá học hỗ trợ nắm vững thao tác sử dụng và vận hành công việc hiệu quả.
Kết thúc khóa học bạn sẽ nhận được chứng chỉ như sau:

NỘI DUNG KHOÁ HỌC