Hệ thống 100+ chỉ số KPI dành cho doanh nghiệp

KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đánh giá hiệu suất công việc của cá nhân/phòng ban trong tổ chức/công ty. Thông qua chỉ số này, doanh nghiệp có thể đánh giá toàn bộ hoạt động của công ty có đang phát triển theo đúng định hướng đã vạch ra và có đạt hiệu quả như mong đợi không?


Ngoài ra, KPI còn là đầu vào cho các bước phân tích, xây dựng giải pháp, cải tiến nhằm đạt được những mục tiêu nhất định cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để xây dựng và triển khai KPI hiệu quả? Để làm được điều đó, trước tiên doanh nghiệp cần xác định và hình thành cho mình một hệ thống KPI chất lượng

BASE ACADEMY đã sưu tầm và tổng hợp bộ “Hệ thống 100+ chỉ số KPI dành cho doanh nghiệp” với mong muốn giúp doanh nghiệp/công ty hình thành và xác định rõ ràng các mục tiêu, chiến lược cũng như các nhân tố then chốt trong bộ chỉ số KPI nhằm đưa doanh nghiệp phát triển.

Hệ thống KPI sẽ giúp gì cho doanh nghiệp

  • Xây dựng hệ thống KPI phù hợp mục tiêu phát triển công ty
  •  Đánh giá chính xác năng làm việc của nhân viên/phòng ban.
  •  Xây dựng chế độ lương thưởng phù hợp, giữ chân nhân tài, phát huy tối đa vai trò nhân viên trong tổ chức/doanh nghiệp.
  •  Đo lường kết quả bằng số liệu định lượng cụ thể và đặt ra chỉ số KPI của từng chức danh, từng phòng ban, từng bộ phận.
  •  Tạo môi trường làm việc công bằng giữa các phòng ban.

Danh sách KPI trong bộ tài liệu

1. Hệ thống KPI Nhân Sự

 • Chỉ số KPI về lương 
 • Chỉ số KPI về an toàn lao động 
 • Chỉ số KPI về đánh giá công việc 
 • Chỉ số KPI về hoạt động cải tiến

2. Hệ thống KPI Marketing

 • Chỉ số KPI về quảng cáo
 • Chỉ số KPI về hoạt động khuyến mãi 
 • Chỉ số KPI về quan hệ công chúng 
 • Chỉ số KPI về Internet Marketing

3. Hệ thống KPI Sale

 • Chỉ số KPI của nhân viên bán hàng 
 • Chỉ số KPI về chăm sóc khách hàng 
 • Chỉ số KPI đánh giá sự thỏa mãn của KH
 • Chỉ số KPI thị phần

4. Hệ thống KPI Tài Chính

 • Chỉ số KPI quản lý nguồn vốn
 • Chỉ số KPI lợi nhuận
 • Chỉ số KPI đầu tư
 • Chỉ số KPI thanh toán

5. Hệ thống KPI chức danh

 • Chỉ số KPI phòng Kế toán
 • Chỉ số KPI phòng Cung ứng
 • Chỉ số KPI phòng Kỹ thuật
 • Chỉ số KPI phòng Nghiên cứu phát triển (R&D)

6. Hệ thống KPI Sản xuất

 • Chỉ số KPI phòng Kinh doanh
 • Chỉ số KPI phòng Nhân sự
 • Chỉ số KPI phòng Tài chính kế toán
 • Chỉ số KPI phòng Đầu tư

7. Hệ thống KPI Cung ứng - Sản xuất chất lượng

 • Chỉ số KPI Cung ứng
 • Chỉ số KPI Sản xuất chất lượng

8. Hệ thống BSC cho doanh nghiệp

 • BSC Kinh doanh
 • BSC Kế toán
 • BSC Kho vận
 • BSC Sản xuất

Hỗ trợ

 • Trong quá trình sử dụng bộ báo cáo, bạn có thể trao đổi cùng các học viên khác trong mục Thảo luận hoặc gửi thắc mắc đến email cskh.dxleaders@base.vn. Các trợ giảng của Base Academy sẽ tổng hợp các câu hỏi và giải đáp chi tiết nhất. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM?

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards