Join today

I_SalesSkill_Business Meeting

BC Ngọc Phan

4+ năm kinh nghiệm tại Base
Hiểu tổng quan về Business meeting và cách tổ chức một buổi meeting B2B

#1 Mục tiêu & Cách chuẩn bị cho meeting

Hiểu được tính chất KH SME & vai trò của buổi demo meeting với KH SME trong quá trình tư vấn

#2 Những nguyên tắc quan trọng cần đảm bảo

Hiểu được cấu trúc 1 buổi meeting & các checklist cần đảm bảo trước - trong - sau meeting

#3 Cấu trúc cơ bản của 1 buổi demo meeting

Biết cách tổ chức một buổi meeting