Tối ưu hoá công tác
quản trị với bộ báo cáo
toàn diện.

Write your awesome label here.

Có gì trong bộ báo cáo?

(HÌNH DEMO BÁO CÁO)
Write your awesome label here.

4 bộ báo cáo về công tác 
quản trị thương mại.

  • Bộ báo cáo vận hành.
  • Bộ báo cáo tình hình dự chi dự án.
  • Bộ báo cáo doanh thu bán hàng.
  • Bộ báo cáo nhân sự.
Write your awesome label here.

File Power BI và Google Sheets
của từng mẫu báo cáo.

  • Cho phép bạn thực hành, thiết kế và chỉnh sửa
    trên chính bản mẫu. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM?

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards