Quản lý hoạt động kinh doanh,
sức khỏe khách hàng và nhân sự của F&B.

Write your awesome label here.

Có gì trong bộ báo cáo?

(HÌNH DEMO BÁO CÁO)
Write your awesome label here.

3 bộ báo cáo về công tác 
quản trị F&B.

  • Báo cáo Doanh thu bán hàng.
  • Báo cáo Tình hình Khách hàng.
  • Báo cáo Nhân sự.
Write your awesome label here.

File Power BI và Google Sheets
của từng mẫu báo cáo.

  • Cho phép bạn thực hành, thiết kế và chỉnh sửa
    trên chính bản mẫu. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM?

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards