Học viện dành cho các nhà lãnh đạo tiên phong

Hệ thống hoá kiến thức và trau dồi kỹ năng chuyển đổi số cùng nguồn học liệu thực chiến từ Base Academy.

CẬP NHẬT TRONG THÁNG 3

CHUẨN HOÁ QUY TRÌNH LÀM VIỆC

CHUẨN HOÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG DỮ LIỆU

HỌC VỀ PHẦN MỀM BASE.VN

KHOÁ HỌC THIẾT LẬP PHẦN MỀM BASE

Base Academy chỉ dạy những gì đã được
chứng minh thành công tại các doanh nghiệp.

HỌC LIỆU THỰC TIỄN

Hỗ trợ thành công +8000 doanh nghiệp.

TƯ DUY CÔNG NGHỆ

Áp dụng công nghệ tối đa hiệu suất.

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Tiên phong chuyển đổi số.
Write your awesome label here.

Điểm khác biệt của chúng tôi:

Phương pháp luận chặt chẽ, giải quyết vấn đề 
từ gốc rễ.

Hiểu sâu với phương pháp giảng dạy 
“Tôi làm bạn xem - Bạn hỏi tôi trả lời”.

Thực chiến ngay với demo hướng dẫn
trên phần mềm cụ thể.

Luyện tập với các bài toán thực tế từ 8,000+ 
doanh nghiệp thuộc nền tảng quản trị Base.vn.

Hơn 8,000 doanh nghiệp đã lựa chọn Base.vn

Để làm việc hiệu quả, sáng tạo và kết nối hơn.